bellenblaas

Wat is vzw SodiGent?

vzw SodiGent is de Sociale dienst van Groep Gent

Groep solidaire collega's

vzw SodiGent heeft ongeveer 11.000 leden. Ze werken of werkten voor de Stad Gent, het OCMW Gent, AZ Jan Palfijn, de brandweerzone Centrum Gent, het stedelijk onderwijs Gent, North Sea Port , Sogent, het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design, het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed, SVK Gent, District09 of vzw De Centrale. 

Het is een bonte verzameling van collega’s, die solidair zijn met elkaar. De hoofddoelstelling van vzw SodiGent is immers leden in nood helpen. Dankzij de ledengelden en de financiële ondersteuning van de aangesloten partners, kan vzw SodiGent leden helpen bij onverwachte financiële problemen, bij hoge medische kosten, en bij maatschappelijke of administratieve moeilijkheden. vzw SodiGent vertrekt dus vanuit solidariteit tussen collega's.

 

Historiek

SodiGent is in  2015 ontstaan uit een fusie van de sociale dienst van de Stad (Sodiganda) en de sociale dienst van OCMW Gent en AZ Jan Palfijn (Sodico). 

 

Leden kunnen genieten van sociale voordelen

  1. financiële voordelen: premies, financiële tegemoetkomingen , winkelkortingen en kortingen voor allerlei tickets 
  2. deelname aan activiteiten: vzw SodiGent organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. 
  3. maatschappelijke ondersteuning: leden die moeilijkheden ondervinden in hun privéleven, kunnen hiermee terecht bij de maatschappelijke consulenten van Sodigent, die op een heel discrete manier bekijken hoe ze kunnen helpen.