bellenblaas

Klachten

Heb je een klacht over de werking van vzw SodiGent? Probeer dit eerst met vzw SodiGent op te lossen. Misschien kunnen we door overleg samen een oplossing vinden.

Met klachten over de werking of dienstverlening van vzw SodiGent , kan je terecht bij sodigent@stad.gent

Vzw SodiGent volgt alle klachten op. Dit betekent dat alle klachten geregistreerd, onderzocht en beantwoord worden. Een klacht is een kans om onze werking te verbeteren, dat is onze visie. Voor elke klacht zoeken we een gepaste oplossing en bekijken we hoe we dergelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen.

Ben je niet tevreden met de reactie van vzw SodiGent op jouw klacht? Dan kan je terecht bij de Ombudsvrouw van Stad Gent of bij Gentinfo.

Vzw SodiGent volgt het klachtenreglement van Stad Gent. Hier vind je het klachtenreglement van vzw SodiGent.