bellenblaas

Hoe betaal je lidgeld?

De manier van betalen verschilt volgens je werksituatie (werkend of gepensioneerd) en volgens de organisatie waarvoor je werkt.

  • Ben je tewerkgesteld bij Stad Gent, OCMW Gent, AGB's Gent, Brandweer Gent, of AZ Palfijn ?  Je lidgeld wordt maandelijks van je loon afgehouden. Op je loonbrief wordt vermeld: “Bijdrage SodiGent”.
  • Ben je leerkracht of onderwijzend personeel bij Stedelijk Onderwijs Stad Gent? Je lidgeld kan niet betaald worden via je loon omdat je wordt uitbetaald door de Vlaamse gemeenschap. Je betaalt dan zelf  (€24) jaarlijks op eigen initiatief door te storten op de rekening van vzw SodiGent.
  • Werk je voor North Sea Port Gent , Sogent of District09, dan wordt je lidgeld betaald door je werkgever. Je hoeft dus zelf niets te betalen.
  • Ben je gepensioneerd vóór 1 juni 2021 en ontvang je pensioen via Ethias (statutair), dan wordt je lidgeld maandelijks afgehouden van het pensioen (op voorwaarde dat je dit tijdig in orde gebracht hebt).
    Ben  je gepensioneerd vanaf 1 juni 2021 of later, dan kan de betaling van je lidgeld niet meer via Ethias gebeuren en dien je zelf uit eigen initiatief jaarlijks het lidgeld (€24) op rekening van vzw SodiGent te betalen.
  • Ben je gepensioneerd lid maar ontvang je geen pensioen van Ethias, dan betaal je zelf uit eigen initiatief  jaarlijks het lidgeld (€24) op de rekening van vzw SodiGent.