deel van de cover van het magazine van juni 2020, met een lachende oudere vrouw aan de telefoon links, en een blije jonge man aan de gsm rechts

Wat als ik mijn lidmaatschap wil stopzetten?

Je kan je lidmaatschap bij SodiGent op elke moment stopzetten. Dit kan enkel schriftelijk (mail of brief).

Het lidmaatschap kan via mail naar sodigent@stad.gent of brief naar vzw SodiGent, Botermarkt 1 te 9000 Gent, stopgezet worden. 

Voor leden die hun lidgeld via hun loon of Ethias betalen: als de stopzetting gebeurt voor de 15de kalenderdag van de maand, zal er bij de volgende uitbetaling van je loon/pensioen geen afhouding meer zijn voor SodiGent.