vrolijk meisje met bloemen in een veld, cover van magazine 2021

Alles over lidmaatschap bij SodiGent

Lees hier waarom lid worden interessant kan zijn voor jou, wie lid kan worden en hoe je lid kan worden (of blijven na je pensioen).

Waarom lid worden?

Lid worden of blijven doe je om verschillende redenen.

Als lid kan je collega's die geconfronteerd worden met problemen in hun thuissituatie, helpen. De hoofddoelstelling van vzw SodiGent is immers leden in nood helpen. Dankzij de ledengelden en de financiële ondersteuning van de aangesloten partners, kan vzw SodiGent leden helpen bij onverwachte financiële problemen, bij hoge medische kosten, en bij maatschappelijke of administratieve moeilijkheden. vzw SodiGent vertrekt dus vanuit solidariteit tussen collega's.

Als lid kan je genieten van allerlei sociale voordelen. vzw SodiGent wil jouw welzijn en dat van je collega’s en je gezinsleden vergroten. Leden genieten van een ruim aanbod aan voordelen: premies, financiële tegemoetkomingen, goedkopere tickets voor bioscopen en pretparken, winkelkortingen, individuele en maatschappelijke hulp. En omdat SodiGent een deel van de kosten draagt, kun je aan voordelige tarieven,  samen met je partner, een vriend of je (klein)kinderen, deelnemen aan leuke uitstappen en activiteiten, 

 

Wie kan lid worden?

Als je werkt bij één van de aangesloten organisaties (=loonkost betaald door deze werkgevers), kan je lid worden. De aangesloten organisaties zijn: Stad Gent, OCMW Gent, North Sea Port, Sogent, Brandweerzone Centrum Gent, SVK Gent, De Centrale, AZ Jan Palfijn, AGB Erfgoed, AGB Kunsten en Design, District09.

Als je leerkracht of onderwijzend personeel bent bij Stedelijk Onderwijs Gent, kan je eveneens lid worden.

Je kan lid blijven als je op pensioen gaat (maar je moet dus reeds lid zijn voor je pensioen). Op die manier blijf je genieten van de voordelen. Geef vzw SodiGent wel een seintje.

 

Krijg je onmiddellijk alle voordelen ?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Je wordt lid bij je aanwerving en vanaf dan betaal je lidgeld
  • Je wordt lid binnen de 12 maanden na je aanwerving en betaalt alsnog lidgeld vanaf de datum van je indiensttreding

In beide gevallen kan je genieten van alle voordelen onder de vorm van premies en/of financiële tegemoetkomingen, deelnemen aan activiteiten, genieten van kortingen bij handelaars en beroep doen op maatschappelijke ondersteuning.

of

  • Je wordt lid nadat je een jaar in dienst bent – je hebt een wachttijd van 12 maanden, tijdens deze wachttijd betaal je lidgeld.

In dit geval kan je genieten van kortingen bij handelaars en beroep doen op maatschappelijke ondersteuning. Je kan pas na je wachttijd genieten van premies en/of financiële voordelen. Je kan nog niet deelnemen aan activiteiten.
Indien je tijdens je wachttijd wil deelnemen aan een activiteit, kan je een regularisatie aanvragen. Neem hiervoor contact op met SodiGent.

 


Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 2 euro per maand of 24 euro per jaar.
In sommige gevallen gebeurt de betaling van het lidgeld door de werkgever zelf.
Dit is het geval voor de actieve medewerkers van North Sea Port, Sogent en District09.

Lees hier hoe je lidgeld kan betalen.

 

Formulier om lid te worden of te blijven na pensionering

Wil je lid worden/blijven en genieten van de vele voordelen? Vul het correcte formulier in en stuur het op of geef het af aan ons onthaal:

  • per e-mail: Sodigent@stad.gent
  • per buitenpost: SodiGent - Botermarkt 1 - 9000 Gent
  • per binnenpost : SodiGent – Franklin Rooseveltlaan 1 – 9000 Gent
  • onthaal De Stroom
  • onthaal AZ Palfijn

Voor de openingsuren van ons onthaal kan je terecht op onze website .

Vul op het formulier zeker ook de namen en geboortedata van je kinderen in (jonger dan 18 jaar). Dit is van belang voor activiteiten gericht op kinderen of jongeren.

BIJLAGEN