Giraf kijkt in camera

Toegankelijkheidsverklaring

‎‎

SodiGent streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/06/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22/06/2020.

 

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan aan de toegankelijkheidsambtenaar per e-mail toegankelijkheid@stad.gent en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

 

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de ombudsvrouw. Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht over vzw SodiGent, een stadsdienst, het OCMW Gent, sogent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.