renteloze lening

Renteloze lening

Heb je een grote onverwachte kost (bv terugvordering van de personenbelasting, hoge schoolkosten, huurwaarborg,..) en valt dit je erg zwaar?

Ons bestuursorgaan heeft de criteria vastgelegd voor het verkrijgen van een renteloze lening. Als je aanvraag aan alle criteria voldoet, kan je een renteloze lening krijgen (max 2500 euro). Indien je een collectieve schuldenregeling hebt, kan je geen renteloze lening krijgen.

Elke aanvraag wordt met de grootste discretie behandeld, verslagen worden anoniem opgemaakt.

We proberen steeds elke aanvraag binnen de 5 werkdagen af te handelen.

 

Hoe werkt het concreet:

  1. Je maakt een afspraak met een maatschappelijk assistent, waarbij je uitlegt wat je financiële situatie is en wat de onverwachte financiële kost is (mail of tel naar vzw SodiGent). 
  2. Na een uitgebreid gesprek en een onderzoek naar je (financiële) situatie krijg je een voorstel op maat.
  3. Je bezorgt een aantal bewijsstukken (facturen, loonstrookje, andere belangrijke info,...)  om aan het dossier toe te voegen.
  4. Je bespreekt met de maatschappelijk assistent op welke termijn en hoe de lening zal terugbetaald worden.
  5. De maatschappelijk assistent maakt een dossier op en legt dit voor ter goedkeuring.
  6. Indien nodig wordt contact opgenomen met de schuldeisers om te bemiddelen over terugbetaling.
  7. Als je renteloze lening wordt goedgekeurd, kom je de leningsdocumenten ondertekenen. Soms worden aan de lening voorwaarden gekoppeld zoals bijkomende budgetbegeleiding bij het CAW of een andere dienst.
  8. Na de ondertekening van de leningsdocumenten wordt de lening door SodiGent verwerkt en uitbetaald. Schuldeisers worden rechtstreeks door SodiGent betaald.
  9. Je betaalt de lening terug aan SodiGent zoals afgesproken in de leningsdocumenten

 

 

Maatschappelijk assistenten:

Je kan voor een renteloze lening steeds contact opnemen via mail sodigent@stad.gent of telefonisch (09 266 53 80) met onze maatschappelijke assistenten: Sofie De Paermentier en Malaika Vandegehuchte.