telefoon

Advies en doorverwijzing

Met eender welke vraag die niet met je werk te maken heeft, kan je terecht bij de maatschappelijk assistenten van SodiGent.

Er kan samen met jou bekeken worden om een soort stappenplan op te stellen, dat je helpt het probleem gaandeweg aan te pakken.

Aangezien we eerstelijnshulpverlening aanbieden kan het zijn dat de maatschappelijk assistent je na het gesprek doorverwijst naar een dienst die meer specifiek kan inspelen op je hulpvraag. Diensten waar regelmatig mee samengewerkt wordt zijn het CAW, het Justitiehuis, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Huurdersbond,... 

We doen geen langdurige begeleidingen, maar kunnen je wel met verschillende hulpverleningsorganisaties in contact brengen.

Je kan steeds contact opnemen via mail sodigent@stad.gent of telefonisch (09 266 53 80) met onze maatschappelijke assistenten: Paulien De Veirman en Malaika Vandegehuchte.