geel spaarvarkentje dat een knipoog geeft

Financiële tegemoetkoming in de persoonlijke remgeldteller

Leden kunnen jaarlijks een financiële tussenkomst van 35 euro in de persoonlijke remgeldteller ontvangen.

Wat is remgeld en wat is een persoonlijke remgeldteller?

Wanneer je een arts bezoekt, of medicijnen op voorschrift koopt, wordt een deel betaald door de ziekenfonds en moet je meestal ook zelf een deel betalen. Het bedrag dat je zelf moet betalen is het remgeld. Meer info over de remgeldteller vind je hier

Jaarlijks kan je aan je ziekenfonds een persoonlijke remgeldteller vragen. Hierop staat 1 bedrag, namelijk de som van alle bedragen (remgelden) die je in een bepaald jaar zelf hebt moeten betalen qua ziektekosten (doktersbezoeken, apotheek).

 

Wat zijn de voorwaarden om een financiële tussenkomst van 35 euro in de remgeldteller te ontvangen?

  • Je ben op het moment van de aanvraag lid van SodiGent en je was vorig kalenderjaar 6 maand in dienst (gezinsleden komen niet in aanmerking).
  • Je zat minimum 6 maanden zonder wachttijd in het kalenderjaar waarvoor je de remgeldteller aanvraagt. 
  • Je  persoonlijke remgeldteller bedraagt minstens 140 euro (= remgeldteller van het lid).
  • Je bent nog niet met pensioen (het kalenderjaar waarvoor je remgeld aanvraagt, was je niet het volledige jaar met pensioen)

 

Hoe kan je deze premie van 35 euro aanvragen?

  • Je vraagt aan je ziekenfonds/mutualiteit de stand van je persoonlijke remgeldteller voor 2023 (periode 01/01/2023 tot en met 31/12/2023). Zij berekenen voor jou welke raadplegingen, behandelingen en hieraan gekoppelde medicatie in aanmerking komen. 
  • Om er zeker van te zijn dat je ziekenfonds rekening houdt met al je ziektekosten van een bepaald jaar,  vraag je de stand van je remgeldteller pas aan vanaf april.
  • Is de stand van de persoonlijke remgeldteller van het kalenderjaar 2023, 140 euro of meer, dan bezorg je ons het document tussen 1 maart 2024 en 31 augustus 2024. vzw SodiGent zal dan 35 euro op je rekening storten. De remgeldteller voor het kalenderjaar 2022 kan niet meer ingediend worden.

 

Dien enkel een remgeldteller in, geen overzicht van je medische kosten

Om de premie te ontvangen, vraag je je individuele remgeldteller aan je ziekenfonds/mutualiteit. Dit is een attest met 1 bedrag op (= bedrag van jouw remgeldteller).

Dien geen overzicht in van je medische kosten ! We gaan dit NIET aanvaarden.

Die overzichten geven vaak een deel van de betaalde remgelden weer waardoor de totaalbedragen niet kloppen. Tevens staan er soms bedragen bij die niet meegenomen worden in de berekening van de remgeldteller. De remgeldteller is het enige document dat alle remgelden omvat die in aanmerking komen voor de premie. Daarom is dit het enige bewijsstuk dat wij hiervoor aanvaarden.

 

Hoge medische kosten

Goed om weten: alle andere medische kosten zoals aankopen bij de apotheek, ziekenhuisfacturen, labo-onderzoeken, medisch materiaal (rolstoel, ziekenhuisbed, rollator, ...), kosten waarvoor het RIZIV niet tussenkomt, … : in sommige gevallen kan je hiervoor een tussenkomst krijgen. Na een sociaal en financieel onderzoek zal een maatschappelijk assistent nagaan of je in aanmerking komt voor een bijkomende medische financiële tussenkomst. Meer info hierover vind je hier

 

Bij voorkeur vraag je je premie digitaal aan. Je kan ook de premie aanvragen in ons onthaallokaal in de Stroom. De openingsuren vind je hier. Enkel als dit niet lukt  kan je de premie aanvragen via een mail naar SodiGent.