jongen in rolstoel voor een schoolbord waarop sterke armen met spierballen getekend zijn

Financiële tegemoetkoming voor kinderen met een beperking (-21j)

Heeft je kind een beperking of handicap?
Je kan recht hebben op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 150 euro.

Hoe kan je deze premie aanvragen?

Voor een kind (- 21 jaar) dat je thuis opvoedt bezorg je ons jaarlijks volgende documenten:

1) Een attest waaruit blijkt dat je kind minstens  6 punten behaalt in de 3 pijlers samen van het evaluatiesysteem voor bijkomende kinderbijslag OF minstens 4 punten haalt in de 1ste pijler. Een attest waaruit blijkt dat je kind een beperking heeft van +66% komt ook in aanmerking.

OF

Een attest waaruit blijkt dat je kind minstens 10 punten op de BEL-schaal voor kinderen scoort.

 

2) Een bewijs van gezinssamenstelling: Het lid en de zorgbehoevende moeten allebei op hetzelfde adres wonen.


 

Voor een kind (- 21 jaar) dat in een instelling verblijft bezorg je ons jaarlijks volgende documenten:

1) Een attest van FOD Sociale Zekerheid​ waaruit blijkt dat je kind minstens  6 punten behaalt in de 3 pijlers samen van het evaluatiesysteem voor bijkomende kinderbijslag OF minstens 4 punten haalt in de 1ste pijler.

OF

Een attest waaruit blijkt dat je kind minstens 10 punten op de BEL-schaal voor kinderen scoort.   

2) Een attest van de instelling waaruit blijkt dat je je kind minimum 30 dagen per jaar thuis opvangt.
 

 

Aandachtspunten

Voor een inwonend gezinslid met een beperking, vanaf 21 jaar, kan je een andere premie aanvragen: lees hier meer.

! Ook kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen of pleegkinderen komen in aanmerking.
Hiervoor moet je de bewijzen van de nieuwe gezinssituatie of plaatsing van het pleegkind voorleggen.

 

Bij voorkeur vraag je je premie digitaal aan. Je kan ook de premie aanvragen in ons onthaallokaal in de Stroom. De openingsuren vind je hier.
Enkel als dit niet lukt  kan je de premie aanvragen via een mail naar SodiGent.