vrouw (+21 jaar) met beperking speelt met hond

Financiële tegemoetkoming voor een inwonend familielid met een beperking (+21j)

Draag je als SodiGent lid zorg voor een inwonende zorgbehoevende? Kijk na of je recht hebt op deze premie van 150 euro.

Hoe kan je deze premie aanvragen?

Je bent lid van SodiGent.
Voor een gezinslid (+ 21 jaar) bezorg je ons jaarlijks het volgende:

1) Je bezorgt ons één van volgende mogelijke attesten, op te vragen bij jouw mutualiteit:

 • een attest van FOD Sociale Zekerheid​ waaruit blijkt dat minimaal 12 punten verminderde zelfredzaamheid werd vastgesteld bij de inwonende zorgbehoevende
  of
 • een attest van de BEL-schaal waaruit blijkt dat de inwonende hulpbehoevende minstens 30 punten behaalt
  of
 • een attest van de BelRAI Screener, gescoord door een erkend indicatorsteller in het kader van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een score van 12/30 voor de hele BelRAI Screener of hoger
  of
 • een attest van de BelRAI Screener, gescoord door een erkend indicatorsteller in het kader van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een score van 5/12 voor de modules ADL en IADL (opgeteld)  of hoger
  of
 • een attest van de BelRAI Screener, gescoord door een erkend indicatorsteller in het kader van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een score van 3/6 op de module cognitie  of  hoger
  of
 • een brief van de zorgkas waarin vermeld wordt dat de zorgbehoevende recht heeft op het zorgbudget voor mantel- en thuiszorg + bewijs dat deze persoon nog thuis woont

+

2) Een bewijs van gezinssamenstelling dat aantoont dat het lid en de zorgbehoevende op hetzelfde adres wonen (niet nodig als het adres van de zorgbehoevende reeds vermeld staat op het attest van de FOD of de BEL-schaal).

+

3) Enkel als de zorgbehoevende in een instelling verblijft: een attest van de instelling waaruit blijkt dat je de zorgbehoevende minimum 30 dagen per jaar thuis opvangt (dus als je de premie voor 2023 vraagt, aantonen met een attest dat je de zorgbehoevende in 2023 reeds 30 dagen thuis hebt opgevangen).
 

Aandachtspunt:

Voor een kind met een beperking jonger dan 21 jaar kan je een andere premie aanvragen: lees hier meer.

Je vraagt de tegemoetkoming in het jaar zelf aan. Een aanvraag voor een tegemoetkoming voor het kalenderjaar 2022, bezorg je in het jaar 2022.

 

Bij voorkeur vraag je je premie digitaal aan. Je kan ook de premie aanvragen in ons onthaallokaal in de Stroom. De openingsuren vind je hier.
Enkel als dit niet lukt  kan je de premie aanvragen via een mail naar SodiGent.