zwart wit foto van een lachende baby

Geboorte- , adoptie- of pleegzorgpremie

Een nieuw kindje in het gezin? Gefeliciteerd !
Als lid van SodiGent ontvang je een premie van 100 euro.

Voorwaarden

Binnen de 6 maanden na de geboorte of de adoptie  van je kindje bezorg je ons één van volgende documenten:

  • Een kopie van de geboorte- of adoptieakte
  • De inschrijving van je kind in het huwelijksboekje
  • Een bewijs van kinderbijslag van het kinderbijslagfonds
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister

Gaat het over langdurige pleegzorg, bezorg ons dan binnen de 6 maanden na start van de pleegzorg

  • Een attest van Pleegzorg Vlaanderen waaruit blijkt dat het om langdurige pleegzorg of perspectiefbiedende pleegzorg gaat

 

Overgangsmaatregel voor de pleegzorgpremie

Tot eind 2023 kunnen leden die een minderjarig kind via langdurige pleegzorg opvangen deze premie aanvragen, ook al is de start van de pleegzorg langer geleden dan 6 maanden. De start van de pleegzorg moet wel liggen in een periode van lidmaatschap bij SodiGent.

 

Vraag deze premie bij voorkeur digitaal aan

Doe dit via volgende link.

Vraag je de pleegzorgpremie digitaal aan, dan mag je de geboortepremie aanduiden (momenteel wordt het systeem aangepast)

Lukt het niet om je premie digitaal te vragen, dan kan je ons op de volgende manieren de bewijsstukken bezorgen.

  • per mail aan sodigent@stad.gent
  • per post naar vzw SodiGent, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • of je kan kan deze afgeven aan ons onthaal in De Stroom

 

Aandachtspunten

Indien twee leden samen een kind krijgen, een minderjarig kind adopteren of opvangen in langdurige pleegzorg, wordt de premie twee maal uitbetaald. Je dient per lid een aanvraag in te dienen.

Indien er op hetzelfde tijdstip meer dan één kind geboren of geadopteerd wordt, of opgevangen wordt in kader van langdurige pleegzorg, ontvangt het lid één premie per kind.

Je kan deze premie ontvangen als je jouw aanvraag met bewijsstukken binnen de 6 maanden na de gebeurtenis (geboorte of adoptie of start van de langdurige pleegzorg) van je kind) indient bij vzw SodiGent én de geboorte of adoptie of start van de pleegzorg niet plaats vond tijdens je wachttijd.

Deze premie bedraagt 100 euro. Indien SodiGent constateert dat je niet in orde bent met de betaling van je lidgeld, kan jouw achterstallig lidgeld afgehouden worden van de premie.