3 lachende twaalfjarige meisjes

12-jarigen premie

Wanneer je kind 12 jaar wordt ontvang je als lid van SodiGent een premie van 100 euro.

Hoe kan je deze premie aanvragen?

Binnen de 6 maanden na de verjaardag van je kind bezorg je ons een bewijs dat je kind ten laste is. Een kind is ten laste als je er financieel verantwoordelijk voor bent, ook als het kind niet op jouw adres gedomicilieerd is, bijvoorbeeld bij co-ouderschap, nieuw samengesteld gezin, pleegkind. 

Stuur ons één van de volgende bewijsstukken:

  • attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat het kind ten laste is 
  • attest van gezinssamenstelling waaruit blijkt dat het kind zijn woonplaats heeft bij jou
  • rechterlijke beslissing of overeenkomst waaruit het co-ouderschap blijkt

Bij voorkeur vraag je je premie digitaal aan. Je kan ook de premie aanvragen in ons onthaallokaal in de Stroom. De openingsuren vind je hier.
Enkel als dit niet lukt, kan je de premie aanvragen via een mail naar SodiGent.