Privacyregeling

Vzw SodiGent voert een strikt vertrouwelijkheidsbeleid. SodiGent neemt uw privéleven immers heel ernstig en verwerkt uw persoonlijke informatie met zorg. Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor SodiGent en alle activiteiten van SodiGent. Dit beleid wordt gevoerd overeenkomstig de nieuwe Europese GDPR- wetgeving over de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens, die op alle door SodiGent ingewonnen persoonsgegevens wordt toegepast. U moet weten dat SodiGent niet verantwoordelijk is voor het vertrouwelijkheidsbeleid van de andere sites en bronnen. SodiGent respecteert het privéleven van alle gebruikers van haar site en waakt erover dat de persoonlijke informatie, die u meedeelt, vertrouwelijk wordt verwerkt. We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen uw gegevens als een waardevol bezit. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Hieronder verneemt u welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Dit vertrouwelijkheidsbeleid legt uit welke persoonlijke gegevens wij van en over u verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en op welke manieren wij die gebruiken.