Geboorte- of adoptiepremie

Verwacht u een kindje?

Bij de geboorte of adoptie van elk kind ontvang je als lid van SodiGent een premie van 100 euro.

Hoe kan je deze premie aanvragen?

Binnen de 6 maanden na de geboorte of de adoptie van je kindje bezorg je ons één van volgende documenten:

  • Een kopie van de geboorte- of adoptieakte;
  • De inschrijving van je kind in het huwelijksboekje; 
  • Een bewijs van kinderbijslag van het kinderbijslagfonds; 
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Je kan ons de documenten bezorgen per e-mail, per post (Botermarkt 1, 9000 Gent) of tijdens de openingsuren van ons onthaal
(ma,woe, vrij: 9u - 13u; woe: 14u - 17u; di: 13u - 17u).