Lid worden

Ben je een personeelslid van één van onderstaande organisaties (*) ? Dan kan je lid worden van vzw SodiGent.
Dit kan binnen de 12 maanden na indiensttreding zonder wachttijd. Je betaalt dan lidgeld vanaf datum indiensttreding en kan onmiddelllijk genieten van alle voordelen.

Als je later aansluit, is er een wachttijd van 12 maanden. Tijdens de wachttijd kan je enkel genieten van kortingen bij handelaars. Deelname aan activiteiten, en genieten van financiële premies en maatschappelijke ondersteuning kan dan pas na een wachttijd van 12 maanden. Indien je tijdens je wachttijd van 12 maanden toch wil deelnemen aan een activiteit, kan je een regularisatie aanvragen.

(*) De aangesloten organisaties zijn: Stad Gent, OCMW Gent, North Sea Port, Sogent, Brandweerzone centrum Gent, SVK Gent, Stedelijk onderwijs Gent, De Centrale, AZ Jan Palfijn, AGB Erfgoed, AGB Kunsten en Design

 

Leden die met pensioen gaan, moeten melden aan vzw SodiGent dat ze lid willen blijven voor hun pensionering (gebruik hiervoor het formulier hiernaast). Doe je dit niet, dan vervalt elke mogelijkheid om terug lid te worden.

 

Het lidgeld bedraagt 2 euro per maand. 

 

Wilt je lid worden en genieten van de vele voordelen? Vul het correcte aansluitingsformulier in en stuur het op of geef het af aan ons onthaal

  • per e-mail: Sodigent@stad.gent
  • per buitenpost: SodiGent - Botermarkt 1 - 9000 Gent
  • per binnenpost : SodiGent – Franklin Rooseveltlaan 1 – 9000 Gent
  • onthaal De Stroom: voor openingsuren klik hier
  • onthaal AZ Palfijn: voor openingsuren klik hier

Vul op het formulier zeker ook de namen en geboortedata van uw kinderen in. Dit is van belang voor de aanvraag van de jongerenpremie of voor activiteiten gericht op kinderen of jongeren.

 

Hoe betaal je lidgeld?

Dit hangt af van de organisatie waarvoor je werkt:

  • Ben je tewerkgesteld in bij Stad Gent, OCMW Gent, AGB's Gent, Brandweer Gent, AZ Palfijn, dan wordt het lidgeld maandelijks van je loon afgehouden. Op je loonbrief wordt vermeld: “Bijdrage SodiGent”.
  • Ben je onderwijzend personeel van Stad Gent, dan kan geen inhouding gebeuren op je loon, aangezien je wordt uitbetaald door de Vlaamse gemeenschap. Je betaalt dan zelf  (€24) jaarlijks op eigen initiatief door te storten op de rekening van vzw SodiGent.
  • Werk je voor North Sea Port Gent (actief ), dan wordt je lidgeld betaald door je werkgever. Je hoeft dus zelf niets te betalen.
  • Ben je gepensioneerde lid en ontvang je een pensioen van Ethias (statutair) , dan wordt je lidgeld maandelijks afgehouden van je pensioen.
  • Ben je een gepensioneerd lid maar ontvang je geen pensioen van Ethias, dan betaal je zelf uit eigen initiatief  jaarlijks het lidgeld (€24) op de rekening van  vzw SodiGent.