Lid worden

Zowel actief personeel bij Groep Gent als gepensioneerden krijgen de kans om voor 2 euro per maand lid te zijn/blijven.

 

Alle personeelsleden van de “Groep Gent” krijgen de kans om lid te worden van Sodigent wanneer ze in dienst treden. Indien u later lid wordt, moet u rekening houden met een wachttijd van 12 maanden. Tijdens de wachttijd kan je enkel genieten van kortingen bij handelaars. Deelname aan activiteiten, en genieten van financiële premies en maatschappelijke ondersteuning kan dan pas na een wachttijd van 12 maanden

Leden die met pensioen gaan, krijgen de kans om lid te blijven. Doet u dit niet, dan vervalt elke mogelijkheid om terug lid te worden.

 

Het lidgeld bedraagt 2 euro per maand. Dit is een symbolisch bedrag waarmee u te kennen geeft dat u een sociale werking belangrijk vindt.

 

Aansluitingsformulieren (zie bijlage - klik op het document dat voor u van toepassing is)

Wilt u lid worden en genieten van de vele voordelen? Vul het correcte aansluitingsformulier in bijlage in en stuur het op:

  • per e-mail: Sodigent@stad.gent
  • per buitenpost: SodiGent - Botermarkt 1 - 9000 Gent
  • per binnenpost : SodiGent – Franklin Rooseveltlaan 1 – 9000 Gent

Vul op het formulier zeker ook de namen en geboortedata van uw kinderen in. Dit is van belang voor de aanvraag van de jongerenpremie of voor activiteiten gericht op kinderen of jongeren.

 

Hoe betaalt u uw lidgeld?

Dit hangt af van uw profiel:

  • Voor alle leden tewerkgesteld in bij Stad Gent, OCMW Gent, AGB's Gent, Brandweer Gent, AZ Palfijn wordt het lidgeld maandelijks van het loon afgehouden. Op uw loonbrief wordt vermeld: “Bijdrage SodiGent”.
  • Bij onderwijzend personeel van Stad Gent kan geen inhouding gebeuren op het loon, aangezien zij worden uitbetaald door de Vlaamse gemeenschap. Zij betalen het lidgeld (€24) jaarlijks op eigen initiatief door te storten op de rekening van Sodigent.
  • Voor medewerkers van de North Sea Port Gent (actief ) wordt het lidgeld betaald door de werkgever
  • Bij gepensioneerde leden die een pensioen ontvangen van Ethias (statutair) wordt het lidgeld maandelijks afgehouden van het pensioen.
  • Andere gepensioneerde leden moeten uit eigen initiatief  jaarlijks het lidgeld (€24) storten op de rekening van Sodigent.