Financiële tegemoetkoming in medische uitgaven (=Medos)

Indien uw medische kosten te zwaar doorwegen op het gezinsbudget dan kan u in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming.

Wat moet u doen?

  • Indien u denkt in aanmerking te komen, kan u een aanvraagformulier (in bijlage) invullen en aan SodiGent bezorgen.
  • Eén van de consulenten zal een financieel dossier openen en nagaan of u effectief in aanmerking komt.
  • U zal hiervoor een aantal bewijsstukken moeten binnenbrengen.
  • Indien u in aanmerking komt, zal het dossier aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd.
  • Eens er een definitieve goedkeuring is, zal de tussenkomst op uw rekening worden gestort.

Bijkomende informatie over voorwaarden en werkwijze vindt u terug op het aanvraagformulier. Indien u nog vragen heeft kan u steeds contact opnemen op het algemeen nummer 09/266.53.80.

 

medos
medos