Advies en doorverwijzing

Met eender welke vraag kan je terecht bij SodiGent. De consulenten kunnen je tips geven over hoe je een bepaald probleem kan aanpakken. Er kan samen met u bekeken worden om een soort stappenplan op te stellen, dat u helpt het probleem gaandeweg aan te pakken.

Aangezien we eerstelijnshulpverlening aanbieden kan het zijn dat de consulent u tijdens het gesprek doorverwijst naar een dienst die meer specifiek kan inspelen op uw hulpvraag. Diensten waar regelmatig mee samengewerkt wordt zijn het CAW, het Justitiehuis, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Huurdersbond,... 

We doen geen langdurige begeleidingen, maar kunnen u wel met verschillende hulpverleningsorganisaties in contact brengen.

 

advies_en_doorverwijzing
advies_en_doorverwijzing