zwart wit foto van een lachende baby

Geboorte- of adoptiepremie

Verwacht je een kindje? Gefeliciteerd !
Als lid van SodiGent ontvang je een premie van 100 euro.

Hoe kan je deze premie aanvragen?

Binnen de 6 maanden na de geboorte of de adoptie van je kindje bezorg je ons één van volgende documenten:

  • Een kopie van de geboorte- of adoptieakte
  • De inschrijving van je kind in het huwelijksboekje
  • Een bewijs van kinderbijslag van het kinderbijslagfonds
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister

 

Je bezorgt de bewijstukken

  • per mail aan sodigent@stad.gent,
  • per post naar vzw SodiGent, Botermarkt 1, 9000 Gent;
  • of je kan kan deze afgeven aan ons onthaal in De Stroom.

 

Indien twee leden samen een kind krijgen of een minderjarig kind adopteren, wordt de premie twee maal uitbetaald. Gelieve dit te vermelden op je aanvraag.

Indien er op hetzelfde tijdstip meer dan één kind geboren of geadopteerd wordt, ontvangt het lid één premie per kind.

Je kan deze premie ontvangen als je jouw aanvraag met bewijsstukken binnen de 6 maanden na de gebeurtenis (geboorte of adoptie) van je kind) indient bij vzw SodiGent én de geboorte of adoptie niet plaats vond tijdens je wachttijd.

De geboortepremie bedraagt 100 euro. Indien SodiGent constateert dat je niet in orde bent met de betaling van je lidgeld, kan jouw achterstallig lidgeld afgehouden worden van de premie.